GEOTERMIAI TERVEZÉS

A geotermikus energia felhasználásának számos előnye ismert. A földi hő nagy mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozó, kiaknázása hosszú távú megoldást jelenthet. A tiszta energia felhasználása és bevezetése munkahelyet teremt, jelentősen csökkenti az energiaköltségeket, és a CO2 kibocsátást. Az Európai Unió és a hazai kormányzat egyaránt támogatja a geotermikus energiatermelést célzó beruházásokat.…

GEOTERMIAI Tovább

ENGEDÉLYEZTETÉS

A vállalatoknak súlyos gondot jelenthet a különböző bányászati tevékenységek (kutatás, termelés) végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése, a dokumentáció összeállítása az aktuális jogszabályoknak megfelelően. Gyakori kérdés, hogy melyik hivatalnál, milyen engedély beszerzése szükséges az egyes tevékenységekhez és hogyan lehet hibátlan dokumentáció benyújtásával az eljárásokat meggyorsítani. A Mining Support Kft. kiváló kapcsolatokat ápol…

ENGEDÉLYEZTETÉS Tovább

Radonmérés

A radon egy radioaktív nemesgáz, az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag. Felismerése színtelen-szagtalan volta miatt csak műszerekkel lehetséges. A lakásokba nagyrészt a talajból kerülhet, kisebb részt az építőanyagból, a vízből, a konyhai gázból vagy akár a levegőből. A Mining Support Kft. a talajgáz mérése mellett beltéri radon-koncentráció felmérést is vállalja. A…

Tovább

GEOKÉMIAI TÉRKÉPEZÉS

A geokémiai térképezés számos földtani információval szolgálhat, amelyek segítségével költséghatékonyabb kutatási koncepciót lehet kialakítani, illetve irányt mutathat a kutatás folytatásához. Cégünk a piacon elérhető legmodernebb műszerekkel végzi a talajgáz 222Rn aktivitás-koncentráció mérését, és a legújabb adatfeldolgozási módszereket alkalmazza, hogy a lehető legtöbb információt nyerje ki az adatokból. A Mining Support…

GEOKÉMIAI Tovább

REZERVOÁR – MÉRNÖKI SZAKÉRTÉS

A rezervoár mérnöki szolgáltatásainkkal segítünk Önnek felbecsülni a lehetséges olaj- és gázvagyonait. Elemzési ajánlataink:     Művelési terv (MÜT) készítés     Tároló vagyon meghatározás és 3D-s numerikus tároló modellezés/szimuláció     Kútba történő be- és kiáramlás modellezés     Kútszerkezet optimalizálás     Kút mérési programjának megtervezése illetve az eredmények kiértékelése/elemzése    …

REZERVOÁR Tovább

SZÉNHIRDOGÉN FÖLDTANI SZAKÉRTÉS

Geológiai adatgyűjtés, adatbázis és kutatási műszaki üzemi terv (MÜT) készítés, a meglévő információk értelmezése: legyen szó régi kútkönyvek összefoglalásáról, fúrási adatbázisok létrehozásáról, kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom összefoglalásáról (angol nyelven is), 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezéséről, fejlődéstörténeti modell készítéséről, vagy bányászati tevékenység elemzéséről. Bányászati tevékenység során nyert kőzet- és furadékminták elemzése:…

SZÉNHIRDOGÉN Tovább

SZAKFORDÍTÁS

• A geológiai adatgyűjtés, adatbázis készítés és a meglévő információk értelmezése, elemzése, összefoglalása. (angolul is) • Kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom elemzése, összefoglalása. (angolul is) • 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezése, fejlődéstörténeti modell készítése. (angolul is) • Bányászati tevékenységből nyert minták elemzése: fúrómag és furadék minták ásvány-kőzettani és paleontológiai vizsgálata, a…

SZAKFORDÍTÁS Tovább

HULLADÉKKEZELÉS

Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások betartása növekvő gondot jelent a kutatóvállalatok számára, különösen a bányászati tevékenység végzése során keletkező hulladékok (fúrási zagyok) kezelése, elhelyezése és ártalmatlanítása területén. A Mining Support Kft. saját hulladéklerakói kapacitással rendelkezik az EWC 01 05 04; 01 05 07 és 01 05 08 kódszámú nem veszélyes…

HULLADÉKKEZELÉS Tovább