GEOTERMIAI TERVEZÉS

A geotermikus energia felhasználásának számos előnye ismert. A földi hő nagy mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozó, kiaknázása hosszú távú megoldást jelenthet. A tiszta energia felhasználása és bevezetése munkahelyet teremt, jelentősen csökkenti az energiaköltségeket, és a CO2 kibocsátást. Az Európai Unió és a hazai kormányzat egyaránt támogatja a geotermikus energiatermelést célzó beruházásokat.…

GEOTERMIAI Tovább

ENGEDÉLYEZTETÉS

A vállalatoknak súlyos gondot jelenthet a különböző bányászati tevékenységek (kutatás, termelés) végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése, a dokumentáció összeállítása az aktuális jogszabályoknak megfelelően. Gyakori kérdés, hogy melyik hivatalnál, milyen engedély beszerzése szükséges az egyes tevékenységekhez és hogyan lehet hibátlan dokumentáció benyújtásával az eljárásokat meggyorsítani. A Mining Support Kft. kiváló kapcsolatokat ápol…

ENGEDÉLYEZTETÉS Tovább

Radonmérés

A radon egy radioaktív nemesgáz, az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag. Felismerése színtelen-szagtalan volta miatt csak műszerekkel lehetséges. A lakásokba nagyrészt a talajból kerülhet, kisebb részt az építőanyagból, a vízből, a konyhai gázból vagy akár a levegőből. A Mining Support Kft. a talajgáz mérése mellett beltéri radon-koncentráció felmérést is vállalja. A…

Tovább

GEOKÉMIAI TÉRKÉPEZÉS

A geokémiai térképezés számos földtani információval szolgálhat, amelyek segítségével költséghatékonyabb kutatási koncepciót lehet kialakítani, illetve irányt mutathat a kutatás folytatásához. Cégünk a piacon elérhető legmodernebb műszerekkel végzi a talajgáz 222Rn aktivitás-koncentráció mérését, és a legújabb adatfeldolgozási módszereket alkalmazza, hogy a lehető legtöbb információt nyerje ki az adatokból. A Mining Support…

GEOKÉMIAI Tovább

REZERVOÁR – MÉRNÖKI SZAKÉRTÉS

A rezervoár mérnöki szolgáltatásainkkal segítünk Önnek felbecsülni a lehetséges olaj- és gázvagyonait. Elemzési ajánlataink:     Művelési terv (MÜT) készítés     Tároló vagyon meghatározás és 3D-s numerikus tároló modellezés/szimuláció     Kútba történő be- és kiáramlás modellezés     Kútszerkezet optimalizálás     Kút mérési programjának megtervezése illetve az eredmények kiértékelése/elemzése    …

REZERVOÁR Tovább

SZÉNHIRDOGÉN FÖLDTANI SZAKÉRTÉS

Geológiai adatgyűjtés, adatbázis és kutatási műszaki üzemi terv (MÜT) készítés, a meglévő információk értelmezése: legyen szó régi kútkönyvek összefoglalásáról, fúrási adatbázisok létrehozásáról, kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom összefoglalásáról (angol nyelven is), 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezéséről, fejlődéstörténeti modell készítéséről, vagy bányászati tevékenység elemzéséről. Bányászati tevékenység során nyert kőzet- és furadékminták elemzése:…

SZÉNHIRDOGÉN Tovább

SZAKFORDÍTÁS

• A geológiai adatgyűjtés, adatbázis készítés és a meglévő információk értelmezése, elemzése, összefoglalása. (angolul is) • Kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom elemzése, összefoglalása. (angolul is) • 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezése, fejlődéstörténeti modell készítése. (angolul is) • Bányászati tevékenységből nyert minták elemzése: fúrómag és furadék minták ásvány-kőzettani és paleontológiai vizsgálata, a…

SZAKFORDÍTÁS Tovább

HULLADÉKKEZELÉS

Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások betartása növekvő gondot jelent a kutatóvállalatok számára, különösen a bányászati tevékenység végzése során keletkező hulladékok (fúrási zagyok) kezelése, elhelyezése és ártalmatlanítása területén. A Mining Support Kft. saját hulladéklerakói kapacitással rendelkezik az EWC 01 05 04; 01 05 07 és 01 05 08 kódszámú nem veszélyes…

HULLADÉKKEZELÉS Tovább
Radon measurement

Radon is a radioactive noble gas, one of the most dangerous carcinogens. Due to its being colourless and odourless, it can be detected only by instruments. It can get into apartments mostly from the soil, and in smaller amounts from construction material, water, kitchen gases, and the air.

Mining Support Kft. undertakes the measurement of not only soil gas but also the indoor radon concentration.

The measurements are carried out using the most modern instrument available: the RAMON17 radon monitor. The measurement range of this instrument is at 222Rn activity concentration 2-2.000-000 Bq/m3, and simultaneously able to measure the temperature, humidity, and pressure of the air.

X
Radonmérés

A radon egy radioaktív nemesgáz, az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag. Felismerése színtelen-szagtalan volta miatt csak műszerekkel lehetséges. A lakásokba nagyrészt a talajból kerülhet, kisebb részt az építőanyagból, a vízből, a konyhai gázból vagy akár a levegőből.


A Mining Support Kft. a talajgáz mérése mellett beltéri radon-koncentráció felmérést is vállalja.

A méréseket RAMON17-es radonmonitorral végezzük. A műszer mérési tartománya a 222Rn aktivitás-koncentrációra 2-2,000-000 Bq/m3, szimultán képes mérni a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és a légnyomást is.

X
ENGEDÉLYEZTETÉS

A vállalatoknak súlyos gondot jelenthet a különböző bányászati tevékenységek (kutatás, termelés) végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése, a dokumentáció összeállítása az aktuális jogszabályoknak megfelelően. Gyakori kérdés, hogy melyik hivatalnál, milyen engedély beszerzése szükséges az egyes tevékenységekhez és hogyan lehet hibátlan dokumentáció benyújtásával az eljárásokat meggyorsítani.

A Mining Support Kft. kiváló kapcsolatokat ápol a magyarországi hatóságokkal és szakemberei képesek a legmagasabb színvonalú és teljes körű engedélyeztetési dokumentációk összeállítására a fúráspontok engedélyeztetésétől a kutak termelésbe állításáig, vagy a felszámolásáig terjedően:
– Kutatási, feltárási és termelési műszaki üzemi tervek (MÜT) készítése.
– Kutató és feltáró fúráspontok kitűzése, engedélyeztetése: bányamérés, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, közművek, építési és geo-műszaki tervek, kiviteli tervek, környezetvédelmi hatásbecslések (Natura 2000), régészeti tanulmányok, dokumentációk készítése.
– Víz- és szénhidrogén célú kutató fúrások, geotermikus kutak létesítése, kivitelezése: fúrási alapok építése, fúrások kivitelezéséhez szükséges szolgáltatások (őrzés, vízszállítás, hulladékszállítás, stb.) megszervezése, felelős műszaki vezetés biztosítása, hulladékok elhelyezése, lerakók biztosítása.
– Kutatási zárójelentések, készletszámítások elkészítése, földtani szakértői ellenjegyzéssel.
– Bányatelek megállapítási dokumentációk elkészítése, engedélyeztetése.
– Művelési tervek elkészítése, szakértői ellenjegyzéssel.
– Fúráspontok, ipari létesítmények szakszerű elbontása, felszámolása, tájrendezés és rekultiváció.

X
REZERVOÁR – MÉRNÖKI SZAKÉRTÉS

A rezervoár mérnöki szolgáltatásainkkal segítünk Önnek felbecsülni a lehetséges olaj- és gázvagyonait.

Elemzési ajánlataink:

A Mining Support Kft. rezervoár mérnökei, és bejegyzett szakértője megbízható kezdeti földtani- és ipari vagyonbecslést készítenek Önnek további felhasználásra, akvizícióra, fejlesztési tervre.

Értékelés/becslés

Kútmérési programjának megtervezésétől és felügyeletétől a fúrószáras rétegvizsgálat vagy termelés közbeni szelvényezés elemzéséig, illetve zárt nyomásmérés kiértékeléséig a Mining Support Kft. mérnökei rendelkeznek a megfelelő és szükséges ismeretekkel, valamint tapasztalattal mindennemű mezőbeli tevékenység támogatására.

Tároló modellezés

A nemzetközi olajipari szabványnak is megfelelő eszközöket alkalmazva az anyagmérleg számítástól a teljes 3D-s egyfázisú és kompozíciós tároló modellezésig.

Kereskedelmi kiértékelés

A Mining Support Kft. számos bizalmas vagyonértékelési szolgáltatást nyújt Önnek, a CH potenciától és kockázat kiértékeléstől, a kutatási adatokon keresztül a már termelésbe állított vagyonok vagy vállalatok ipari vagyonbecsléséig és gazdasági kiértékeléséig. A Mining Support Kft. szakértői jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek olaj- és gáz projektek üzleti alapokra helyezésében, legyen szó akár készletbecslésről, hivatalos riportok és akvizíciók késztéséről, valamint kiszervezések magas szintű rezervoár mérnöki támogatásáról.

Másodlagos olaj kihozatalt növelő eljárások (EOR)

A másodlagos olaj kihozatalt növelő eljárások (EOR) kifejezés nagyon széles tartományban tartalmaz olyan előrehaladott eljárásokat, amelyek segítenek a CH ipari vagyonok növelésében.

Olyan technikákat tartalmaz, mint a CO2 vagy nitrogén besajtolás, felületaktív anyagok vagy polimerek besajtolása, valamint alacsony sótartalmú vízzel történő elárasztás, és kiszorítás.

X
SZÉNHIRDOGÉN FÖLDTANI SZAKÉRTÉS

Geológiai adatgyűjtés, adatbázis és kutatási műszaki üzemi terv (MÜT) készítés, a meglévő információk értelmezése: legyen szó régi kútkönyvek összefoglalásáról, fúrási adatbázisok létrehozásáról, kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom összefoglalásáról (angol nyelven is), 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezéséről, fejlődéstörténeti modell készítéséről, vagy bányászati tevékenység elemzéséről.

Bányászati tevékenység során nyert kőzet- és furadékminták elemzése: fúrómag és furadék minták ásvány-kőzettani és paleontológiai vizsgálata, a kapott eredményekből részletes petrográfia és őskörnyezet rekonstrukció készítése.

X
GEOTERMIAI TERVEZÉS

A geotermikus energia felhasználásának számos előnye ismert. A földi hő nagy mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozó, kiaknázása hosszú távú megoldást jelenthet. A tiszta energia felhasználása és bevezetése munkahelyet teremt, jelentősen csökkenti az energiaköltségeket, és a CO2 kibocsátást. Az Európai Unió és a hazai kormányzat egyaránt támogatja a geotermikus energiatermelést célzó beruházásokat.

A földi hő nagy mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozó, kiaknázása hosszú távú energetikai megoldást jelenthet. Az ily módon termelt energia csökkenti az energiafüggést, emellett tiszta forrás lévén nagy mennyiségű CO2 kibocsátást is megtakarítunk.

Geotermikus energiahasznosítás

A Mining Support Kft. széles körben kínál megoldásokat, szolgáltatásokat a geotermikus energiatermelés-hasznosítás terén megvalósítani kívánt beruházásokhoz. Cégünk ezen a területen nyújtott szolgáltatásai közé tartoznak az alábbiak:

Cégünk a főbb geotermikus energiatermelési irányzatok terén egyaránt otthonosan mozog, így:

– hévízalapú,

– illetve a mesterséges földhőrendszerekkel,

– valamint az ipari folyamatokból származó hőforrások kiaknázásával kapcsolatos kérdésekben egyaránt kompetens

Különleges figyelmet fordítunk a meddő, vagy letermelt szénhidrogén kutak geotermikus hasznosítási kérdéseire. Ebben az esetben már meglévő kutakat hasznosíthatunk, a fúrási költségekkel így nem kell számolni.

Magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzatok tulajdonában levő mélykutakat egyaránt érdemes hőkapacitásvizsgálatnak alávetni.

X
GEOKÉMIAI TÉRKÉPEZÉS

A geokémiai térképezés számos földtani információval szolgálhat, amelyek segítségével költséghatékonyabb kutatási koncepciót lehet kialakítani, illetve irányt mutathat a kutatás folytatásához. Cégünk a piacon elérhető legmodernebb műszerekkel végzi a talajgáz 222Rn aktivitás-koncentráció mérését, és a legújabb adatfeldolgozási módszereket alkalmazza, hogy a lehető legtöbb információt nyerje ki az adatokból.

A Mining Support Kft. 2011 óta végez geokémiai térképezést szénhidrogén telep előrejelzése céljából. A vizsgálatokhoz a talajgáz 222Rn aktivitás-koncentrációját mérik, mint indirekt indikáció. Az elmúlt évtizedben mind a mérőműszerek, mind az adatfeldolgozási módszerek rengeteget fejlődtek. A Mining Support Kft. a piacon elérhető legmodernebb műszerekkel végzi a vizsgálatokat és a legújabb adatfeldolgozási módszereket alkalmazza, hogy a lehető legtöbb információt nyerje ki az adatokból.

A méréseket RAMON17-es radonmonitorral végezzük. A műszer szimultán képes mérni a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és a légnyomást is. A műszer mérési tartománya a 222Rn aktivitás-koncentrációra 2-2,000,000 Bq/m3. A talajgáz mérést általánosan 250 m-es lépésközzel hálóban végezzük 50-60 cm-es mélységben. A mérések során a vizsgálati terület közepén bázispontot állítunk fel, ahol Dataqua DA-S-RnTPRC radon monitort alkalmazunk, amelyet beásunk 50 cm mélységbe. A bázismérések segítségével a meteorológiai hatások kiszűrhetőek.

A talajgáz radon mérések eredményeit térinformatikai (GIS) rendszerben ábrázoljuk és elemezzük. A hagyományos statisztikai elemzéseket kiegészítjük speciális tér-statisztikai módszerekkel, amelyben a mérési eredmények térbeli eloszlását, zonalitását és fraktál geometriai tulajdonságát is vizsgáljuk. A geomatematikai, téranalitikai módszerek az egyéni mérések esetleges hibáit kiszűrik, ezáltal pontosítják az anomális területek helyzetét, valamint finomítják az interpolációs eljárást. A földtani adatokkal való térbeli összehasonlítás és analízis segítségével korrelációs mátrixot állítunk fel a paraméterek között. Az így kapott analitikus eredményeket térben vizsgálva ábrázoljuk és értelmezzük.

X
SZAKFORDÍTÁS

• A geológiai adatgyűjtés, adatbázis készítés és a meglévő információk értelmezése, elemzése, összefoglalása. (angolul is)
• Kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom elemzése, összefoglalása. (angolul is)
• 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezése, fejlődéstörténeti modell készítése. (angolul is)
• Bányászati tevékenységből nyert minták elemzése: fúrómag és furadék minták ásvány-kőzettani és paleontológiai vizsgálata, a kapott eredményekből részletes petrográfia és őskörnyezet rekonstrukció készítése angolul is.

X
HULLADÉKKEZELÉS

Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások betartása növekvő gondot jelent a kutatóvállalatok számára, különösen a bányászati tevékenység végzése során keletkező hulladékok (fúrási zagyok) kezelése, elhelyezése és ártalmatlanítása területén.

A Mining Support Kft. saját hulladéklerakói kapacitással rendelkezik az EWC 01 05 04; 01 05 07 és 01 05 08 kódszámú nem veszélyes fúrási iszaphulladékok, valamint az EWC 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07 és 17 05 04 kódszámú inert építési (bontási) hulladékokra Szarvas környékén.

X