KŐZETTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS PALEONTOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Kőzettani, ásványtani és paleontológiai vizsgálatokat végeztünk a Magyar Horizont Energia Kft. és a JKX Kft. számos fúrásának furadékanyagából.