ENGEDÉLYEZTETÉS

A vállalatoknak súlyos gondot jelenthet a különböző bányászati tevékenységek (kutatás, termelés) végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése, a dokumentáció összeállítása az aktuális jogszabályoknak megfelelően. Gyakori kérdés, hogy melyik hivatalnál, milyen engedély beszerzése szükséges az egyes tevékenységekhez és hogyan lehet hibátlan dokumentáció benyújtásával az eljárásokat meggyorsítani.

A Mining Support Kft. kiváló kapcsolatokat ápol a magyarországi hatóságokkal és szakemberei képesek a legmagasabb színvonalú és teljes körű engedélyeztetési dokumentációk összeállítására a fúráspontok engedélyeztetésétől a kutak termelésbe állításáig, vagy a felszámolásáig terjedően:
– Kutatási, feltárási és termelési műszaki üzemi tervek (MÜT) készítése.
– Kutató és feltáró fúráspontok kitűzése, engedélyeztetése: bányamérés, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, közművek, építési és geo-műszaki tervek, kiviteli tervek, környezetvédelmi hatásbecslések (Natura 2000), régészeti tanulmányok, dokumentációk készítése.
– Víz- és szénhidrogén célú kutató fúrások, geotermikus kutak létesítése, kivitelezése: fúrási alapok építése, fúrások kivitelezéséhez szükséges szolgáltatások (őrzés, vízszállítás, hulladékszállítás, stb.) megszervezése, felelős műszaki vezetés biztosítása, hulladékok elhelyezése, lerakók biztosítása.
– Kutatási zárójelentések, készletszámítások elkészítése, földtani szakértői ellenjegyzéssel.
– Bányatelek megállapítási dokumentációk elkészítése, engedélyeztetése.
– Művelési tervek elkészítése, szakértői ellenjegyzéssel.
– Fúráspontok, ipari létesítmények szakszerű elbontása, felszámolása, tájrendezés és rekultiváció.