GEOKÉMIAI TÉRKÉPEZÉS

A geokémiai térképezés számos földtani információval szolgálhat, amelyek segítségével költséghatékonyabb kutatási koncepciót lehet kialakítani, illetve irányt mutathat a kutatás folytatásához. Cégünk a piacon elérhető legmodernebb műszerekkel végzi a talajgáz 222Rn aktivitás-koncentráció mérését, és a legújabb adatfeldolgozási módszereket alkalmazza, hogy a lehető legtöbb információt nyerje ki az adatokból.

A Mining Support Kft. 2011 óta végez geokémiai térképezést szénhidrogén telep előrejelzése céljából. A vizsgálatokhoz a talajgáz 222Rn aktivitás-koncentrációját mérik, mint indirekt indikáció. Az elmúlt évtizedben mind a mérőműszerek, mind az adatfeldolgozási módszerek rengeteget fejlődtek. A Mining Support Kft. a piacon elérhető legmodernebb műszerekkel végzi a vizsgálatokat és a legújabb adatfeldolgozási módszereket alkalmazza, hogy a lehető legtöbb információt nyerje ki az adatokból.

A méréseket RAMON17-es radonmonitorral végezzük. A műszer szimultán képes mérni a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és a légnyomást is. A műszer mérési tartománya a 222Rn aktivitás-koncentrációra 2-2,000,000 Bq/m3. A talajgáz mérést általánosan 250 m-es lépésközzel hálóban végezzük 50-60 cm-es mélységben. A mérések során a vizsgálati terület közepén bázispontot állítunk fel, ahol Dataqua DA-S-RnTPRC radon monitort alkalmazunk, amelyet beásunk 50 cm mélységbe. A bázismérések segítségével a meteorológiai hatások kiszűrhetőek.

A talajgáz radon mérések eredményeit térinformatikai (GIS) rendszerben ábrázoljuk és elemezzük. A hagyományos statisztikai elemzéseket kiegészítjük speciális tér-statisztikai módszerekkel, amelyben a mérési eredmények térbeli eloszlását, zonalitását és fraktál geometriai tulajdonságát is vizsgáljuk. A geomatematikai, téranalitikai módszerek az egyéni mérések esetleges hibáit kiszűrik, ezáltal pontosítják az anomális területek helyzetét, valamint finomítják az interpolációs eljárást. A földtani adatokkal való térbeli összehasonlítás és analízis segítségével korrelációs mátrixot állítunk fel a paraméterek között. Az így kapott analitikus eredményeket térben vizsgálva ábrázoljuk és értelmezzük.