GEOTERMIAI TERVEZÉS

A geotermikus energia felhasználásának számos előnye ismert. A földi hő nagy mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozó, kiaknázása hosszú távú megoldást jelenthet. A tiszta energia felhasználása és bevezetése munkahelyet teremt, jelentősen csökkenti az energiaköltségeket, és a CO2 kibocsátást. Az Európai Unió és a hazai kormányzat egyaránt támogatja a geotermikus energiatermelést célzó beruházásokat.

A földi hő nagy mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozó, kiaknázása hosszú távú energetikai megoldást jelenthet. Az ily módon termelt energia csökkenti az energiafüggést, emellett tiszta forrás lévén nagy mennyiségű CO2 kibocsátást is megtakarítunk.

Geotermikus energiahasznosítás

A Mining Support Kft. széles körben kínál megoldásokat, szolgáltatásokat a geotermikus energiatermelés-hasznosítás terén megvalósítani kívánt beruházásokhoz. Cégünk ezen a területen nyújtott szolgáltatásai közé tartoznak az alábbiak:

  • általános geotermikus szaktanácsadás,
  • geológiai és geofizikai értelmezések, földtani modellalkotás; az optimális energiatermelési mód kiválasztásának elősegítése,
  • mérnöki tervezési feladatok a primer, vagyis energiatermelési oldalon, hőkihozatali modellek, hőkapacitásvizsgálatok,
  • a primer (energiatermelési oldal) és a szekunder (energiapiac és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra) részegységek összehangolása,
  • megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezéshez szükséges dokumentáció készítése,
  • geotermikus kutak fúrásához, a rezervoár modellezéséhez kapcsolódó szakértői tevékenység,
  • gazdaságossági becslések készítése, jogi, pályázási és engedélyeztetési feladatok lebonyolítása a projektek bármelyik fázisában.

Cégünk a főbb geotermikus energiatermelési irányzatok terén egyaránt otthonosan mozog, így:

– hévízalapú,

– illetve a mesterséges földhőrendszerekkel,

– valamint az ipari folyamatokból származó hőforrások kiaknázásával kapcsolatos kérdésekben egyaránt kompetens

Különleges figyelmet fordítunk a meddő, vagy letermelt szénhidrogén kutak geotermikus hasznosítási kérdéseire. Ebben az esetben már meglévő kutakat hasznosíthatunk, a fúrási költségekkel így nem kell számolni.

Magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzatok tulajdonában levő mélykutakat egyaránt érdemes hőkapacitásvizsgálatnak alávetni.