HULLADÉKKEZELÉS

Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások betartása növekvő gondot jelent a kutatóvállalatok számára, különösen a bányászati tevékenység végzése során keletkező hulladékok (fúrási zagyok) kezelése, elhelyezése és ártalmatlanítása területén.

A Mining Support Kft. saját hulladéklerakói kapacitással rendelkezik az EWC 01 05 04; 01 05 07 és 01 05 08 kódszámú nem veszélyes fúrási iszaphulladékok, valamint az EWC 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07 és 17 05 04 kódszámú inert építési (bontási) hulladékokra Szarvas környékén.