SZAKFORDÍTÁS

• A geológiai adatgyűjtés, adatbázis készítés és a meglévő információk értelmezése, elemzése, összefoglalása. (angolul is)
• Kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom elemzése, összefoglalása. (angolul is)
• 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezése, fejlődéstörténeti modell készítése. (angolul is)
• Bányászati tevékenységből nyert minták elemzése: fúrómag és furadék minták ásvány-kőzettani és paleontológiai vizsgálata, a kapott eredményekből részletes petrográfia és őskörnyezet rekonstrukció készítése angolul is.