SZÉNHIRDOGÉN FÖLDTANI SZAKÉRTÉS

Geológiai adatgyűjtés, adatbázis és kutatási műszaki üzemi terv (MÜT) készítés, a meglévő információk értelmezése: legyen szó régi kútkönyvek összefoglalásáról, fúrási adatbázisok létrehozásáról, kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom összefoglalásáról (angol nyelven is), 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezéséről, fejlődéstörténeti modell készítéséről, vagy bányászati tevékenység elemzéséről.

Bányászati tevékenység során nyert kőzet- és furadékminták elemzése: fúrómag és furadék minták ásvány-kőzettani és paleontológiai vizsgálata, a kapott eredményekből részletes petrográfia és őskörnyezet rekonstrukció készítése.